Kurs inom program, Grundnivå
15 hp
Malmö dagtid 75%
11 oktober 2021 - 16 januari 2022
Annan ort eller studietakt
Malmö dagtid 100%
8 november 2021 - 16 januari 2022
Malmö dagtid 75%
10 oktober 2022 - 15 januari 2023
Malmö dagtid 100%
29 augusti 2022 - 15 januari 2023
Malmö dagtid 75%
9 oktober 2023 - 14 januari 2024

Om kursen

Denna kurs ges som del av program:

Förskollärarutbildning : Flexibel variant

Kursinnehåll

Behörighet

Behörighetskrav

Se utbildningsplan.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Studenter som deltar i eller har avslutat en kurs ska ges möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av universitetet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt