Kurs inom program, Grundnivå
15 hp
Distans dagtid 50%
1 februari 2021 - 20 juni 2021

Om kursen

Kursinnehåll

.

Behörighet

Behörighetskrav

Antagen till VAL-projektet, Vidareutbildning Av Lärare enligt Förordning SFS nr 2011:689.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att

framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som

anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar

om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna.

Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt