Kurs inom program, Grundnivå
15 hp
Malmö | dagtid | 50%
16 januari 2023 - 4 juni 2023
Annat tillfälle, ort eller studietakt
Malmö | dagtid | 50%
16 januari 2023 - 4 juni 2023
Ansökningen öppnar 15 september

Om kursen

Denna kurs behandlar grunderna i den grafiska designprocessen och innehåller övningar från skiss till färdig layout och digitala original. Du lär dig presentera din designidé, beakta en given målgrupp samt ge och ta konstruktiv kritik. Efter att ha läst kursen kommer du att kunna producera tekniskt korrekta original enligt principer för god grafisk design.

Denna kurs ges som del av program:

Produktionsledare: Media

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: ME165A Originalproduktion (godkänd) eller ME103A Originalproduktion (godkänd) eller ME130A Originalprocess (godkänd)

Urval

Högskolepoäng 100%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt