Fristående kurs, Grundnivå
15 hp
Malmö dagtid 50%
18 januari 2021 - 6 juni 2021

Om kursen

Denna kurs behandlar grunderna i den grafiska designprocessen och innehåller övningar från skiss till färdig layout och digitala original. Du lär dig presentera din designidé, beakta en given målgrupp samt ge och ta konstruktiv kritik. Efter att ha läst kursen kommer du att kunna producera tekniskt korrekta original enligt principer för god grafisk design.

Denna kurs ges som del av program:

Produktionsledare: Media

Kursinnehåll

  • grunder för god grafisk design
  • grunder inom grafisk designhistoria
  • metod för kreativ och konstruktiv kritik
  • övningar från skiss till färdig layout
  • metodik för god grafisk kommunikation
  • tidsplanering
  • metoder för marknadsundersökning

Behörighet

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: ME165A Originalproduktion (godkänd) eller ME103A Originalproduktion (godkänd) eller ME130A Originalprocess (godkänd)

Urval

Betyg 20%, Högskolepoäng 60%, Högskoleprov 20%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt