Kurs inom program, Grundnivå
7.5 hp
Malmö dagtid 50%
29 mars 2021 - 6 juni 2021

Om kursen

Kursinnehåll

Behörighet

Behörighetskrav

Godkända kurser:

  • Materialteknik 7,5 hp
  • Hållfasthetslära 7,5 hp

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för. (HF 1:14).

Kontakt