Kurs inom program, Grundnivå
7.5 hp
Malmö dagtid 50%
30 augusti 2021 - 7 november 2021
Ansökningen öppnar 15 mars

Om kursen

Kursinnehåll

Kursen omfattar:

  • Matrisalgebra
  • Introduktion till diskreta system
  • Elementformulering för stång och balk
  • Elementbaserad analys av plana fackverk och ramar
  • Modelleringsaspekter; symmetri, leder i ramar, bivillkor, statisk kondensering, reducerade ekvationssystem
  • Finita elementmetoden för värmeledning i 2D samt elasticitet i 2D och 3D

Behörighet

Behörighetskrav

Kursen har följande förkunskapskrav: MT149A - Hållfasthetslära 7,5 hp samt minst 5 hp linjär algebra.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

För mer information om utbildningen:

email icon tsstudent@mau.se