Kurs inom program, Grundnivå
7.5 hp
Malmö dagtid 50%
18 januari 2021 - 28 mars 2021

Om kursen

Kursinnehåll

Kursen innehåller följande moment:

  • Olika kvalitetssäkringsmetoder och kvalitetsverktyg
  • Metodik vid produktutveckling
  • Planeringsverktyg

Behörighet

Behörighetskrav

Godkända kurser: MT119A-Tillämpad konstruktion eller PD175A-Designstrategi.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

För mer information om utbildningen:

email icon tsstudent@mau.se