Kurs inom program, Förberedande utbildning
1 fup
Malmö dagtid 12%
31 augusti 2020 - 1 november 2020
Annan ort eller studietakt
Malmö dagtid 12%
31 augusti 2020 - 1 november 2020
Malmö dagtid 12%
30 augusti 2021 - 31 oktober 2021

Om kursen

Kursen syftar till att studenten utvecklar en bra grund för studier av naturvetenskap på gymnasie- och högskolenivå.

Denna kurs ges som del av program:

Naturvetenskapligt/tekniskt basår

Kursinnehåll

Kursen innehåller följande moment:

  • Laborationssäkerhet
  • Mätvärden, beräkningar, värdesiffror och avrundning samt hantering av miniräknare
  • Naturvetenskaplig metod och modell som exempelvis användning av mjukvara för analys och presentation av data utifrån ett naturvetenskapligt perspektiv
  • Naturvetenskapens laborationsrapporter

Behörighet

Behörighetskrav

Antagen till Naturvetenskapligt/tekniskt basår

Kurslitteratur

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet med bemötande av kursansvarig diskuteras med studenter/kursrepresentanter under ett kursvärderingsmöte/programråd. Sammanställningen finns tillgänglig på områdets datornät.

Kontakt