Kurs inom program, Grundnivå
7.5 hp
Malmö dagtid 50%
31 augusti 2020 - 8 november 2020
Annan ort eller studietakt
Malmö dagtid 50%
30 augusti 2021 - 7 november 2021

Om kursen

Kursinnehåll

  • Grundläggande designmetoder som t.ex. brief, funktionsanalys, kravspecifikation, imageboards
  • Idegenereringsmetoder
  • Grundläggande produktsemiotik med fokus på de semantiska funktionerna och tredimensionell gestaltning
  • Grundläggande verkstadsteknik och prototypskapande i olika skissfaser
  • Tillämpat projekt

Behörighet

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurs som förkunskapskrav: PD102A Visualiserings- och presentationstekniker (godkänd)

Kurslitteratur

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet med bemötande av kursansvarig diskuteras med studenter/kursrepresentanter under ett kursvärderingsmöte/programråd. Sammanställningen finns tillgänglig på områdets datornät.

Kontakt