Kurs inom program, Grundnivå
7.5 hp
Malmö dagtid 50%
31 augusti 2020 - 8 november 2020
Annan ort eller studietakt
Malmö dagtid 50%
30 augusti 2021 - 7 november 2021

Om kursen

Kursinnehåll

  • Användarcentrerad design (bakgrund, teori, metoder, etik)
  • Formutveckling som prövande process
  • Tillämpat designprojekt

Behörighet

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: PD102A Visualiserings- och presentationstekniker (godkänd) och PD117A Designmetodik för produktutvecklare (godkänd)

Kurslitteratur

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet med bemötande av kursansvarig diskuteras med studenter/kursrepresentanter under ett kursvärderingsmöte/programråd. Sammanställningen finns tillgänglig på områdets datornät.

Kontakt