Kurs inom program, Grundnivå
30 hp
Malmö | dagtid | 100%
17 januari 2022 - 5 juni 2022

Om kursen

Denna kurs ges som del av program:

Produktdesign

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Minst 15 hp inom huvudområdet Produktdesign.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra

sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

För mer information om utbildningen:

K3student@mau.se