Fristående kurs, Avancerad nivå
15 hp
Malmö dagtid 100%
28 mars 2022 - 3 juni 2022
Ansök senast 15 oktober
Anmäl dig via antagning.se
Annan ort eller studietakt
Malmö dagtid 50%
17 januari 2022 - 2 juni 2023
Ansök senast 15 oktober
Anmäl dig via antagning.se
Malmö dagtid 100%
8 november 2021 - 14 januari 2022
Öppen för sen anmälan
Anmäl dig via antagning.se

Om kursen

Syftet med kursen är att studenten ska kunna planera, genomföra och försvara ett självständigt uppsatsarbete med utgångspunkt från en frågeställning av relevans för det sociala arbetets kunskapsområden.

Kursinnehåll

Behörighet

Behörighetskrav

Magisterexamen i socialt arbete samt godkänt resultat i kurserna: Social utsatthet och förändringsprocesser i socialt arbete, 15 hp och Vetenskapsteori och forskningsmetodik, 15 hp

Urval

Högskolepoäng 100%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Kursansvarig lärare ansvarar för att två kursvärderingar genomförs. En formativ kursvärdering (s.k. temperaturtagning) görs efter halva kursen. Denna sammanställs och återkopplas till studenterna snarast möjligt. En summativ kursvärdering genomförs efter kursens slutförande. Kursansvarig lärare återkopplar resultatet till studenterna på schemalagd tid. Minnesanteckningar från återkopplingen med ändringsförslag upprättas och görs tillgängligt på kursens hemsida samt återkopplas till de studenter som påbörjar kursen vid nästkommande kurstillfälle.

Kontakt

För mer information om utbildningen:

hsvagledning@mau.se