Fristående kurs, Grundnivå
7.5 hp
Lund dagtid 25%
30 augusti 2021 - 16 januari 2022
Ansökningen öppnar 15 mars
Annan ort eller studietakt
Helsingborg dagtid 25%
30 augusti 2021 - 16 januari 2022
Ansökningen öppnar 15 mars
Malmö dagtid 25%
30 augusti 2021 - 16 januari 2022
Ansökningen öppnar 15 mars
Malmö dagtid 25%
30 augusti 2021 - 16 januari 2022
Ansökningen öppnar 15 mars

Om kursen

Kursen syftar till att utveckla kursdeltagarnas förmåga att stödja lärarstuderandes utveckling från novis till professionell under sin verksamhetsförlagda tid i lärarutbildningen. Kursen skall också utveckla lärare/förskollärare som i sin roll som mentor ska handleda nyanställda under deras introduktionsperiod. Undervisningen sker via webbaserad lärplattform och vid fyra sammankomster Ett komprimerat VFU-seminarium erbjuds under den senare delen av höstterminen för de studenter som inte har läst A- och B-seminarium före kursstart. **Hösten 2021 erbjuds kursen på nedanstående orter. Tänk på att du måste anmäla dig till rätt tillfälle.** **16159 Malmö Förskollärarutbildning** **16153 Helsingborg** **16151 Lund** **16155 Malmö Lärarutbildning (Fh, F-3, 4-6, 7-9, Gy, Yrk)** **//Våren 2021 erbjuds kursen på nedanstående orter.// **** //Malmö Förskollärarutbildning// **Kursledare: Ann Brovall och Max Persson Träff 1: Torsdagen den 18/2 9.00-13.00 Träff 2: Tisdagen den 16/3 9.00-13.00 Träff 3: Torsdagen den 15/4 9.00-13.00 Träff 4: Tisdagen den 18/5 9.00-13.00 **//Helsingborg// **Kursledare: Eva Thomasson Träff 1: Måndagen den 18/1 13.00-16.30 Träff 2: Måndagen den 8/2 13.00-16.30 Träff 3: Torsdagen den 11/3 13.00-16.30 Träff 4: Måndagen den 19/4 13.00-16.30 **//Lund// **Kursledare: Mikael Londos** ** Träff 1: Torsdagen den 4/2 14.00-17.30 Träff 2: Torsdagen den 4/3 14.00-17.30 Träff 3: Torsdagen den 15/4 14.00-17.30 Träff 4: Torsdagen den 3/6 14.00-17.30** ** ** ****//Malmö Lärarutbildning (Fh, F-3, 4-6, 7-9, Gy, Yrk)// **Kursledare: Josefine Andersson & Sofia Jidbratt Träff 1: Torsdagen den 21/1 09.15-12.00 (Josefine) Träff 2: Torsdagen den 18/2 09.15-12.00 (Josefine ) Träff 3: Torsdagen den 18/3 09.15-12.00 (Sofia) Träff 4: Torsdagen den 15/4 09.15-12.00 (Sofia)

Kursinnehåll

I kursen problematiseras och diskuteras handledarens och mentorns roller, det handledande samtalet och olika handledningsstrategier och dess konsekvenser. Inom ramen för kursen analyseras undervisningssituationer utifrån olika didaktiska val och perspektiv. Kursdeltagarna ges möjlighet att diskutera formativa och summativa bedömningspraktiker i handledningsprocessen. Såväl praktiska som etiska dilemman bearbetas och fördjupas.

I arbetet med lärarstudenters professionsutveckling används skriften ”På väg mot läraryrket/På väg mot förskolläraryrket” vari beskrivs en progression i fyra nivåer utifrån tre utvecklingsområden. Skriften bildar underlag för samtal om och bedömning av lärarstudentens/förskollärarstudentens professionsutveckling.

Behörighet

Behörighetskrav

Yrkesexamen för undervisningssektorn.

Urval

Betyg 34%, Högskolepoäng 32%, Högskoleprov 34%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Kontakt