Kurs inom program, Avancerad nivå
7.5 hp
Malmö dagtid 50%
29 mars 2021 - 4 juni 2021

Om kursen

Denna kurs ges som del av program:

Sexologi, masterprogram

Kursinnehåll

Kursen belyser sexuella kulturer och subkulturer utifrån begrepp som normativitet och mångfald. Den fokuserar särskilt hetero-, homo-, bi- och transsexualitet, men även andra former av sexuella orienteringar, uttryck och variationer. Kursen behandlar även teorier som används för att analysera och förstå olika sexualiteteter.

Behörighet

Behörighetskrav

Examen om minst 180 hp (inklusive ett examensarbete om minst 15 hp) från socionom-, sociala omsorgs-, sjuksköterske-, psykolog-, läkar- eller lärarprogrammet, alternativt från andra vårdinriktade program.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Kursansvarig lärare ansvarar för att en summativ kursvärdering genomförs i anslutning till kursens slutförande samt att resultat av kursvärderingen återkopplas till studenten på schemalagd tid. Minnesanteckningar från återkopplingen med ändringsförslag upprättas och görs tillgängligt på kursens hemsida samt återkopplas till de studenter som påbörjar kursen vid nästkommande kurstillfälle.

Kontakt