Fristående kurs, Avancerad nivå
7.5 hp
Malmö dagtid 25%
30 maj 2022 - 16 oktober 2022
Öppen för sen anmälan
Anmäl dig via antagning.se

Om kursen

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs yrkesexamen som tandhygienist, tandläkare eller tandtekniker samt Svenska B och Engelska A alternativt Svenska 3 och Engelska 6 på gymnasienivå eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng 100%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Vid kursens slut sker en skriftlig utvärdering som sammanställs och återkopplas till deltagarna i samband med kursens avslutning.

Kontakt

För mer information om utbildningen:

studadm.od@mau.se