Kurs inom program, Grundnivå
9 hp
Malmö dagtid 100%
14 februari 2022 - 27 mars 2022
Annan ort eller studietakt
Malmö dagtid 100%
13 februari 2023 - 26 mars 2023

Om kursen

Denna kurs ges som del av program:

Förskollärarutbildning : Flexibel variant

Kursinnehåll

Behörighet

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurs som förkunskapskrav: UV202A Utveckling, lärande och specialpedagogik (genomgången)

Se även tillträdeskrav i utbildningsplanen.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt