Kurs inom program, Grundnivå
12 hp
Malmö dagtid 100%
18 januari 2021 - 9 maj 2021

Om kursen

Kursinnehåll

Behörighet

Behörighetskrav

Högskoleutbildning om minst 180 hp.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Studenter som deltar i eller har avslutat en kurs ska ges möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av universitetet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt