Fristående kurs, Grundnivå
15 hp
Malmö kvällstid 50%
29 augusti 2022 - 15 januari 2023
Ansökningen öppnar 15 mars
Annan ort eller studietakt
Malmö kvällstid 50%
17 januari 2022 - 5 juni 2022
Öppen för sen anmälan
Anmäl dig via antagning.se

Om kursen

Interkulturell kommunikation är den kommunikation som sker mellan människor med olika kulturell bakgrund. Det handlar om att förhålla sig till sin egen och andras kultur och om att medvetandegöra den variation som finns i våra kontakter. Kursen behandlar kommunikativa beteenden och riktar sig både till dem som i sitt yrkesliv är i kontakt med människor med olika bakgrund och till dem som har ett allmänt intresse för kommunikation och kulturmöten.

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg 34%, Högskolepoäng 32%, Högskoleprov 34%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Alla studenter ges möjlighet att vid slutet av kursen ge skriftliga och muntliga kommenterar. En sammanställning av resultatet finns tillgänglig på fakulteten. Därutöver förekommer möjligheter till skriftlig eller muntlig utvärdering efter enskilda delkurser

Kontakt