Fristående kurs, Grundnivå
15 hp
Malmö | dagtid | 100%
29 augusti 2022 - 6 november 2022

Om kursen

Syftet med kursen är att deltagaren ska utveckla grundläggande karriärkompetens för att hantera framtida karriärövergångar. Utgångspunkten för kursinnehållet är de omständigheter som möter utländska akademiker som vill etablera sig på den svenska arbetsmarknaden. Lärandet i kursen är utformat för att kunna anpassas till varje students individuella situation och förutsättningar.

Kursinnehåll

Se under delkurser

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Behörighet enligt förordningen SFS 2008:1101

Utländsk akademisk examen motsvarande minst 3 års heltidsstudier.

Behörig i svenska är den som uppvisar kunskaper och färdigheter tillräckliga för att tillgodogöra sig innehållet i kursen enligt SFS 2008:1101.

Urval

Betyg 34%, Högskolepoäng 32%, Högskoleprov 34%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Studenter som deltar i eller har avslutat en kurs ska ges möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av universitetet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt