Kurs inom program, Grundnivå
15 hp
Malmö | dagtid | 100%
28 augusti 2023 - 5 november 2023
Annat tillfälle, ort eller studietakt
Malmö | dagtid | 100%
2 september 2024 - 10 november 2024

Om kursen

Kursinnehåll

.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2, Engelska 6

Kurslitteratur

Kursvärdering

Studenter som deltar i eller har avslutat en kurs ska ges möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av universitetet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt