Kurs inom program, Avancerad nivå
6 hp
Malmö | dagtid | 100%
2 mars 2026 - 29 mars 2026

Om kursen

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: AS701C Svenska som andraspråk och lärande: Litteraturdidaktiska och litteraturvetenskapliga perspektiv och retorik (genomgången) eller AS722C Svenska som andraspråk och lärande: Litteraturdidaktiska och litteraturvetenskapliga perspektiv och retorik (genomgången)

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).