Kurs inom program, Avancerad nivå
15 hp
Malmö | dagtid | 100%
19 januari 2026 - 29 mars 2026

Om kursen

Kursinnehåll

.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurs som förkunskapskrav: AS244C Svenska som andraspråk och lärande: Introduktion till litteraturdidaktik (genomgången)

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).