Kurs inom program, Avancerad nivå
15 hp
Malmö | dagtid | 100%
27 mars 2023 - 4 juni 2023

Om kursen

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

45 högskolepoäng inom huvudområdet genomgångna, varav 15 hp avklarade.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).