Kurs inom program, Grundnivå
15 hp
Malmö dagtid 100%
8 november 2021 - 14 januari 2022

Om kursen

Denna kurs ges som del av program:

Biomedicinska analytikerprogrammet

Kursinnehåll

Kursen består av två delkurser.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Biologi 2, Fysik 1a/1b1 + 1b2, Kemi 2, Matematik 3b / 3c. Eller: Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik C.

Meritpoäng inför urval enligt områdesbehörighet 12/A12.

Kurslitteratur

Kursvärdering

En summativ kursvärdering genomförs efter varje delkurs slutförande. Kursansvarig lärare återkopplar resultatet till studenterna på schemalagd tid. Minnesanteckningar från återkopplingen med ändringsförslag upprättas och görs tillgängliga på kursens hemsida samt återkopplas muntligt till de studenter som påbörjar kursen vid nästkommande kurstillfälle.

Kontakt