Kurs inom program, Grundnivå
15 hp
Malmö | dagtid | 100%
17 januari 2022 - 25 mars 2022

Om kursen

Kursens syfte är att studenten utvecklar kunskaper om olika mikroorganismer samt cell- och molekylärbiologiska kunskaper som behövs för att förstå hur olika biologiska processer styr en cell och en organism.

Denna kurs ges som del av program:

Biomedicinska analytikerprogrammet

Kursinnehåll

Kursen består av två delkurser:

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Biologi 2, Fysik 1a/1b1 + 1b2, Kemi 2, Matematik 3b / 3c. Eller: Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik C.

Meritpoäng inför urval enligt områdesbehörighet 12/A12.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Kursansvarig lärare ansvarar för att en kursvärdering genomförs i kursen. En formativ kursvärdering (temperaturtagning) genomförs efter halva delkursen. Denna återkopplas skriftligt och muntligt till studenterna snarast möjligt. En summativ kursvärdering genomförs i anslutning till kursens slutförande. Kursansvarig lärare återkopplar resultatet till studenterna på schemalagd tid. Minnesanteckningar från återkopplingen med ändringsförslag upprättas och görs tillgängligt på kursens hemsida samt återkopplas till de studenter som påbörjar kursen vid nästkommande kurstillfälle.

Kontakt