Om kursen

Kursens syfte är att studenten utvecklar kunskaper om olika mikroorganismer samt cell- och molekylärbiologiska kunskaper som behövs för att förstå hur olika biologiska processer styr en cell och en organism.

Denna kurs ges som del av program:

Biomedicinska analytikerprogrammet

Kursinnehåll

Kursens syfte är att studenten utvecklar kunskaper om olika mikroorganismer samt cell-och molekylärbiologiska kunskaper som behövs för att förstå hur olika biologiska processer styr en cell och en organism. Studenten ska kunna bedöma, värdera och kritisera metoder och resultat som dokumenteras vid forskning och utveckling relaterat till den aktuella kursen.

Kursen består av två delkurser:

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Biologi 2, Fysik 1a eller Fysik 1b1 + 1b2, Kemi 2, Matematik 3b eller Matematik 3c eller Matematik C

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt