Kurs inom program, Grundnivå
7.5 hp
Malmö dagtid 100%
13 december 2021 - 14 januari 2022

Om kursen

Denna kurs ges som del av program:

Biomedicinska analytikerprogrammet

Kursinnehåll

Kursen består av två delkurser.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet samt behörighet för Biomedicinska analytikerprogrammet. För tillträde till kursen skall studenten ha genomgått programmets kurser i termin 1 och 2 med godkända resultat omfattande minst 45 högskolepoäng.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Kursansvarig lärare ansvarar för att en summativ kursvärdering genomförs efter kursens slutförande och återkopplar resultatet till studenterna under början av nästkommande kurs. Minnesanteckningar från återkopplingen görs tillgängliga för kursens studenter samt återkopplas till de studenter som påbörjar kursen vid nästkommande kurstillfälle.

Kontakt