Om kursen

Kursen syftar till att studenten ska utveckla kunskaper om och färdigheter i husbyggnadsprojektering med särskilt fokus på byggnadsinformationsmodell (BIM) som arbetsmetod.

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

  • Inlämningsuppgifter I i BG319A (7 hp)
  • Inlämningsuppgifter 1 i BG315A (2 hp)
  • Inlämningsuppgifter I1 och I2 i BG324A (1,5 hp och 6 hp)
  • Tentamen T1 i BG324A (7 hp)

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

För mer information om utbildningen:

tsstudent@mau.se