Kurs inom program, Grundnivå
15 hp
Malmö | dagtid | 50%
17 januari 2022 - 5 juni 2022

Om kursen

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav:

Godkänd inlämningsuppgift I1 (provkod 1903) från kursen BG324A, Godkänd tentamen (provkod 1803) från kursen BG315A,

alternativt Godkänd inlämningsuppgift I1 (provkod 1903) från kursen BG324A, Godkänd inlämningsuppgift I1 (provkod 1805) från kursen BG315A.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt