Kurs inom program, Grundnivå
15 hp
Malmö | dagtid | 100%
28 augusti 2023 - 5 november 2023
Annat tillfälle, ort eller studietakt
Malmö | dagtid | 100%
2 september 2024 - 10 november 2024

Om kursen

Biologi och lärande behandlar dagsaktuell problematik med människa, natur och samhälle i fokus.

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Biologi 2, Kemi 1, Matematik 3b eller Matematik 3c eller Matematik C, Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2, Engelska 6

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt