Kurs inom program, Grundnivå
15 hp
Malmö dagtid 100%
29 augusti 2022 - 6 november 2022
Annat tillfälle, ort eller studietakt
Malmö dagtid 100%
28 augusti 2023 - 5 november 2023

Om kursen

Biologi och lärande behandlar dagsaktuell problematik med människa, natur och samhälle i fokus.

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Biologi 2, Kemi 1, Matematik 3b eller Matematik 3c/Matematik C, Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2, Engelska 6

Kurslitteratur

Kursvärdering

Studenter som deltar i eller har avslutat en kurs ska ges möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av universitetet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt