Kurs inom program, Grundnivå
15 hp
Malmö dagtid 100%
7 november 2022 - 15 januari 2023
Annat tillfälle, ort eller studietakt
Malmö dagtid 100%
7 november 2022 - 15 januari 2023
Malmö dagtid 100%
6 november 2023 - 14 januari 2024

Om kursen

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurs som förkunskapskrav: BI201C Biologi och lärande: Ekologi (genomgången)

Se även tillträdeskrav i utbildningsplanen.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Studenterna får inflytande i undervisningen genom att det kontinuerligt under pågående kurs ges möjlighet till återkoppling och reflektion över kursens innehåll och genomförande. Kursen avslutas med en individuell, skriftlig kursvärdering utifrån kursens syfte och mål. Dessa kursvärderingar ligger till grund för den återkoppling kursledaren och studenterna/kursdeltagarna gör i anslutningen till kursens avslutning.

Kontakt