Kurs inom program, Grundnivå
15 hp
Malmö | dagtid | 100%
6 november 2023 - 14 januari 2024
Annat tillfälle, ort eller studietakt
Malmö | dagtid | 100%
11 november 2024 - 19 januari 2025

Om kursen

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurs som förkunskapskrav: BI201C Biologi och lärande: Ekologi (genomgången)

Se även tillträdeskrav i utbildningsplanen.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Studenterna får inflytande i undervisningen genom att det kontinuerligt under pågående kurs ges möjlighet till återkoppling och reflektion över kursens innehåll och genomförande. Kursen avslutas med en individuell, skriftlig kursvärdering utifrån kursens syfte och mål. Dessa kursvärderingar ligger till grund för den återkoppling kursledaren och studenterna/kursdeltagarna gör i anslutningen till kursens avslutning.

Kontakt