Kurs inom program, Grundnivå
15 hp
Malmö | dagtid | 100%
16 januari 2023 - 26 mars 2023
Annat tillfälle, ort eller studietakt
Malmö | dagtid | 100%
15 januari 2024 - 24 mars 2024

Om kursen

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurs som förkunskapskrav: BI202C Biologi och lärande: Människan och hälsa (genomgången)

Se även tillträdeskrav i utbildningsplanen.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Studenter som deltar i eller har avslutat en kurs ska ges möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av universitetet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt