Kurs inom program, Grundnivå
15 hp
Malmö | dagtid | 100%
15 januari 2024 - 24 mars 2024
Annat tillfälle, ort eller studietakt
Malmö | dagtid | 100%
20 januari 2025 - 30 mars 2025

Om kursen

Denna kurs ges som del av program:

Grundlärarutbildning : Fritidshem

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: BL211B Bild och lärande: Bild som kunskapsform och bedömningsprocesser (genomgången) eller BL213B Bild och lärande: Bild som kunskapsform och bedömningsprocesser (genomgången)

Kurslitteratur

Kursvärdering

Studenter som deltar i eller har avslutat en kurs ska ges möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av universitetet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt