Kurs inom program, Grundnivå
15 hp
Malmö dagtid 100%
30 augusti 2021 - 7 november 2021

Om kursen

Denna kurs ges som del av program:

Grundlärarutbildning : Fritidshem

Kursinnehåll

Behörighet

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet.

samt

Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2

Kurslitteratur

Kursvärdering

Studenter som deltar i eller har avslutat en kurs ska ges möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av universitetet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt