Kurs inom program, Grundnivå
10 hp
Malmö | dagtid | 100%
30 november 2022 - 15 januari 2023

Om kursen

Kursen syftar till att ge studenten grundläggande kunskaper i visualisering av byggnader, datorstödd grafik samt hantering av digitala modeller.

Denna kurs ges som del av program:

Arkitektur, visualisering och kommunikation

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

BY201B Byggd miljö: Arkitekturens grunder, 20 hp

BY203B: Digitala verktyg, 10 hp

BY205B Byggd miljö: Arkitektur och visuell kultur, 10 hp

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt