Kurs inom program, Grundnivå
10 hp
Malmö | dagtid | 100%
3 mars 2023 - 19 april 2023
Annat tillfälle, ort eller studietakt
Malmö | dagtid | 100%
1 mars 2024 - 17 april 2024
Malmö | dagtid | 100%
7 mars 2025 - 23 april 2025

Om kursen

Syftet med kursen är att studenten ska utveckla kunskap om integrationen av det urbanas sociala sammanhang, segregation och människors skilda levnadsvillkor. Syftet är också att studenten ska utveckla sitt förhållningssätt till problem och möjligheter. Dessutom är syftet att studenten ska utveckla sin förmåga att själv ta reda på vad som är problem respektive möjligheter.

Denna kurs ges som del av program:

Stadsbyggnad, stadsutveckling och planering

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

  • BY152D Byggd miljö: Fysisk planering I, 10 hp
  • BY154D Byggd miljö: Stadsutveckling, 10 hp
  • BY162D Byggd miljö: Människa, vardag och planering, 10hp
  • BY155C Byggd miljö: Planeringsteori och demokratiska processer, 10 hp

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt