Kurs inom program, Grundnivå
7.5 hp
Malmö | dagtid | 50%
6 november 2023 - 14 januari 2024
Annat tillfälle, ort eller studietakt
Malmö | dagtid | 50%
11 november 2024 - 19 januari 2025

Om kursen

Kursen syftar till att utveckla studentens förmåga att skapa, leda och arbeta i projekt ur ett processorienterat perspektiv, inom olika typer av organisationer och sammanhang, med fokus på hållbar stadsutveckling. Den syftar också till att studenten utvecklar förståelse av projektorganiseringens utmaningar och möjligheter i relation till hållbar stadsutveckling.

Denna kurs ges som del av program:

Stadsbyggnad, stadsutveckling och planering

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c, Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt