Kurs inom program, Grundnivå
20 hp
Malmö dagtid 100%
30 augusti 2021 - 21 november 2021

Om kursen

Denna introduktionskurs i arkitektur ger praktisk och teoretisk inblick i hur byggnader principiellt är uppbyggda och hur de skiljer sig åt beroende på tillkomsttid, sammanhang och avsikter. Vi undersöker också hur arkitekturens konstnärliga och funktionella värden är beroende av dess materiella och konstruktiva uppbyggnad. Kursen behandlar också byggnadsprojektering och de handlingar som ligger till grund för tillkomsten av en byggnad.

Denna kurs ges som del av program:

Arkitektur, visualisering och kommunikation

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2. Eller: Engelska B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A.

Meritpoäng inför urval enligt områdesbehörighet 6A/A6a.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt