Kurs inom program, Grundnivå
10 hp
Malmö | dagtid | 100%
18 april 2022 - 5 juni 2022

Om kursen

Denna kurs ges som del av program:

Arkitektur, visualisering och kommunikation

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Godkända kurser:

  • BY201B alt. BY201C Byggd miljö: Arkitekturens grunder
  • BY203B Digitala verktyg

Kurslitteratur

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet finns tillgänglig. Kursansvarig informerar om resultatet och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingen.

Kontakt