Kurs inom program, Grundnivå
5 hp
Malmö | dagtid | 100%
10 maj 2022 - 5 juni 2022

Om kursen

Kursen syftar till att studenten ska utveckla förståelse av och grundläggande kunskaper om att leda arbetsgrupper i projektform samt om beteendevetenskapliga perspektiv på projektledning.

Denna kurs ges som del av program:

Arkitektur, visualisering och kommunikation

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B, Matematik B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A . Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2 samt följande kurser:

  • BY202C Grafisk form och layout
  • BY204B alt BY204C Kommunikationspraktiker
  • BY120B Byggprocessen alt BY120C Byggd miljö: Byggprocessen

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt