Kurs inom program, Grundnivå
10 hp
Malmö | dagtid | 100%
17 januari 2022 - 6 mars 2022

Om kursen

Kursen ger en introduktion i samtida arkitekturteoretiska strömningar och arkitekturprojekt. Syftet är att studenten ska utveckla färdigheter i att analysera arkitektur utifrån ett givet teoretiskt tema. Kursen utgår från den vetenskapliga essäns form för att förstå och förmedla arkitekturteoretiska frågeställningar och begrepp.

Denna kurs ges som del av program:

Arkitektur, visualisering och kommunikation

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Godkända kurser:

BY158B Byggd miljö: Den attraktiva staden, 15 hp eller BY158C Byggd miljö: Arkitektur och urban form, 15 hp

Kurslitteratur

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet finns tillgänglig. Kursansvarig informerar om resultatet och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingen. Sammanställningen arkiveras.

Kontakt