Kurs inom program, Grundnivå
15 hp
Malmö | dagtid | 100%
28 februari 2022 - 9 maj 2022

Om kursen

Denna kurs ges som del av program:

Arkitektur, visualisering och kommunikation

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Godkända kurser:

BY158B Byggd miljö: Den attraktiva staden, 15 hp eller BY158C Byggd miljö: Arkitektur och urban form, 15 hp

Kurslitteratur

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet finns tillgänglig. Kursansvarig informerar om resultatet och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingen.

Kontakt