Om kursen

Kursen syftar till att ge studenterna förståelse av de sociala, praktiska, politiska, ekonomiska och miljömässiga aspekterna av grönt byggande med användning av digitala presentations-, ritnings- och visualiseringsprogram. Genom kursen ökar studenterna sin förståelse av utformningsprinciper för hållbart och miljöanpassat byggande. Studenterna vidgar även sin kunskap om praktiska och materialmässiga överväganden för att skapa hållbara och miljöanpassade byggda miljöer.

Denna kurs ges som del av program:

Hållbar arkitektur och urban gestaltning

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c, Naturkunskap 1b eller Naturkunskap 1a1 + 1a2, Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2, Engelska 6

Behörighetskraven inom naturkunskap uppfylls även med: Kemi 1, Fysik 1a alternativt Fysik 1b1 + 1b2.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt