Om kursen

Denna kurs ges som del av program:

Hållbar arkitektur och urban gestaltning

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

• BY215H, Byggd miljö: Introduktion till arkitektur och byggande ur ett hållbarhetsperspektiv, 7,5 hp,

• BY216H, Byggd miljö: Byggnadens gestaltning, användare och sammanhang, 7,5 hp

• BY217H, Byggd miljö: Klimatneutralt byggande och digitala verktyg, 15 hp

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

För mer information om utbildningen:

usstudent@mau.se