Om kursen

Denna kurs ges som del av program:

Hållbar arkitektur och urban gestaltning

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

• BY215H Byggd miljö: Introduktion till arkitektur och byggande ur ett hållbarhetsperspektiv, 7,5 hp,

• BY216H Byggd miljö: Byggnadens gestaltning, användare och sammanhang, 7,5 hp

• BY217H Byggd miljö: Klimatneutralt byggande och digitala verktyg, 15 hp

• BY235H Byggd miljö: Den urbana miljön –resiliens, klimat och hållbar infrastruktur 7,5 hp

• BY236H Byggd miljö: Demokrati, medborgardialoger och hållbar planeringsprocess 7,5 hp

• BY237H Byggd miljö: Arkitektur för mångfald, delaktighet och social gemenskap, 15 hp

• BY245E Byggd miljö: Digital konstruktion/tillverkning i arkitektur och urban gestaltning 7,5 hp

• BY246E Byggd miljö: Grön och biocirkulär arkitektur för framtidens städer 7,5 hp

• BY247E Byggd miljö: Klimatneutralt byggande i stadslandskapet, 15 hp

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

För mer information om utbildningen:

usstudent@mau.se