Kurs inom program, Grundnivå
15 hp
Malmö | dagtid | 100%
27 mars 2023 - 4 juni 2023

Om kursen

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

För att påbörja examensarbete måste studenten ha genomfört minst 120 hp inom programmet och särskilt tillägnat sig tillräckliga kunskaper inom det valda problemområdet.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet med bemötande av kursansvarig diskuteras med studenter/kursrepresentanter under ett kursutvärderingsmöte/programråd. Sammanställningen finns tillgänglig på områdets datornät.

Kontakt