Om kursen

Kursen syftar till att studenten ska utveckla fördjupad kunskap och färdighet i teori, teknik och arkitektur för webbtjänster och distribuerade system.

Denna kurs ges som del av program:

Informationsarkitekt Systemutvecklare

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

DA211A: Introduktion till studier i datavetenskap

alternativt

DA154A Introduktion till datavetenskap

DA339A: Objektorienterad programmering

alternativt

DA354A: Introduktion till programmering och DA106A: Introduktion till webbutveckling.

Utöver ovanstående formella förkunskapskrav förutsätts även att studenten har kunskaper från kursen DA361A: Objektorienterad programmering och modellering för IA eller DA343A: Objektorienterad programutveckling, trådar och datakommunikation.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt