Om kursen

Syftet med kursen är att studenten undersöker hur nya gränssnitt kan förbättra upplevelsen eller effektiviteten i interaktionen med andra människor och tekniska lösningar (såsom röststyrning, ljudinteraktion, gestigenkänning, pekskärmar, haptisk återkoppling, augmented reality och intelligenta system).

Denna kurs ges som del av program:

Informationsarkitekt

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Informationsarkitektur för flerplattformsapplikationer (5 hp).

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt