Om kursen

Kursens syfte är att förbereda studenten för studier inom datavetenskap och data- och informationsvetenskap. Studenten ska utveckla en grundläggande förståelse för ämnesområdenas omfattning och historia. Studenten ska också utveckla sina färdigheter i att läsa och skriva en akademisk text. Vidare ska studenten skaffa sig kännedom om olika verktyg och strategier för att kunna utveckla sin individuella studieteknik.

Denna kurs ges som del av program:

Informationsarkitekt Systemutvecklare

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängligaför studenterna. (HF 1:14).

Kontakt