Kurs inom program, Grundnivå
15 hp
Malmö dagtid 50%
30 augusti 2021 - 16 januari 2022
Ansökningen öppnar 15 mars
Annan ort eller studietakt

Om kursen

Kursens syfte är att studenten utvecklar förståelse för hur information representeras med analoga och digitala elektriska signaler och hur dessa kan behandlas i ett inbyggt system.

Kursinnehåll

Kursen innehåller följande moment:

Elektronik (7,5 hp)

  • datateknikens historia
  • introduktion till elektroteknik
  • introduktion till analog och digital elektronik
  • mätning av elektriska storheter

Inbyggda system (7,5 hp)

  • enchipsdatorns funktion
  • assembly- och C-programmering

Behörighet

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c. Eller: Fysik B, Kemi A, Matematik D.

Meritpoäng inför urval enligt områdesbehörighet 8/A8.

Urval

Högskolepoäng 100%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt