Kurs inom program, Grundnivå
7.5 hp
Malmö dagtid 50%
30 augusti 2021 - 7 november 2021

Om kursen

Kursen syftar till att studenten utvecklar fördjupade kunskaper, färdigheter och bedömningsförmåga inom konstruktion och programmering av inbyggda system.

Kursinnehåll

Kursen innehåller följande moment:

  • Element i språket C för inbyggda system
  • Utveckling, programmering och testning av inbyggda system
  • Grundläggande datastrukturer och algoritmer
  • Mjukvaruarkitektur och mönster för inbyggda system
  • Utvecklingsmiljöer för inbyggda system
  • Avbrott, realtidsaspekter, realtidsoperativsystem
  • Källkritik av litteratur, teknisk dokumentation, marknadsföringsmaterial, material på internet och vetenskapliga artiklar om inbyggda system
  • Etiska aspekter angående användning av inbyggda system och människors ansvar

Behörighet

Behörighetskrav

  • 10 hp från kursen DA215A Datateknik
  • 9 hp från kursen DA339A Objektorienterad programmering

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt