Kurs inom program, Grundnivå
7.5 hp
Malmö dagtid 50%
8 november 2021 - 16 januari 2022

Om kursen

Kursinnehåll

Kursen består av två delmoment:

Grundläggande teori för mobil kommunikation:

 • Protokollarkitektur
 • Signaler, spektrum, Fourieranalys
 • Sampling (Nyquist)
 • Trådlös transmission, antenner, signalutbredning
 • Grundläggande terminologi: brus, SNR, dB, kanalkapacitet (Shannon)
 • Källkodning, kanalkodning, multiplexing, feldetektering, felkorrigering
 • Bredbandig (spread spectrum) kommunikation
 • Analog modulation – matematiska grunder, AM, FM
 • Digital modulation ASK, PSK, QAM, QPSK

Mobila teknologier :

 • Teknologier med kort räckvidd (t.ex. Zigbee, Bluetooth)
 • Trådlös LAN (WAN) - WiFi
 • Mobila digitala system
 • Internet of Things och 5G mobila nätverk

Behörighet

Behörighetskrav

 • 10 hp från kursen DA215A Datateknik
 • 9 hp från kursen DA339A Objektorienterad programmering
 • 3,5 hp från kursen DA216A Dator- och Internetteknik

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt